Per December heeft het jeugdbestuur een aantal nieuwe gezichten.
Hillechien Zuidersma, Petra Broersma en Danny Beerda zijn uit het jeugd-bestuur gestapt, zij worden bedankt voor hun bijdrage en hun inzet voor met name de jeugd van v.v. Zeester.
Het jeugdbestuur bestaat nu uit de volgende leden:
De eerste nieuweling is Harry Kamp, hij is aangetreden als voorzitter.
Astrid Postma is het tweede nieuwe gezicht, zij heeft het secretariaat op zich genomen.
Robert Bos als laatste nieuweling neemt de taak van wedstrijdsecretaris voor de jeugd op zich. Tevens was en is hij het aanspreekpunt voor de wedstrijdkleding.
Iede Braaksma was jeugdcoördinator en blijft dit doen echter nu in samenwerking met Marco Dijkstra.
Marco Dijkstra was al lid van het bestuur en is samen met Iede nu het aanspreekpunt voor trainers, leiders, en de jeugdspelers.

Namens het jeugdbestuur van v.v. Zeester,
Met vriendelijke groet,
Harry Kamp.

Wijziging Jeugdbestuur